O centru

Terapijski centar “Mali Princ” je jedini centar u kome se liječenje psihičkih poremećaja izbjeglica i doseljenika obavlja na njihovom materinjem jeziku. Na taj način izbjegnuta je upotreba prevodilaca, a kontakt između terapeuta i klijenta uspostavlja se brže i lakše. Centar je osnovao dr. Davor Mucić, psihijatar.

Pored dr. Mucića centru su priključeni i terapeuti iz nekoliko zemalja istočne Evrope i Bliskog Istoka. Klijenti iz cijele bivše Jugoslavije, Rusije, Turske, Iraka, Irana itd., mogu dobiti pomoć u liječenju psihičkih poremećaja na svom materinjem jeziku.

……………………………………..

Klijentima nudimo:

Savjetovanje 24h
Individualnu i obiteljsku psihoterapiju
Specijalistički tretman psihičkih oboljenja

……………………………………..

Lokalnim vlastima nudimo:

Savjetovanje i individualne slučajeve koji uključuju evaluaciju i specijalističke psihijatrijske evaluacije
te procjene po pitanju mirovinskih ili rehabilitacijskih slučajeva ili izravnim kontaktom ili telepsihijatrijom.

Kontakt

Ime i prezime

Vaša email adresa

Pitanje ili napomena