Om centret

DEN LILLA PRINSEN är det enda behandlingscentret för flyktingar och invandrare från fd Jugoslavien, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika i Skandinavien, där terapeuterna talar kundens språk. På detta sätt undviks användningen av tolkar och behandlingsalliansen uppnås snabbare.

DEN LILLA PRINSEN är den plats där skandinaviska medborgare kan få relevant psykiatrisk behandling, antingen genom direktkontakt eller via telepsykiatri.

……………………………………..

Vi erbjuder kunder:

Krishjälp dygnet runt
Individuell och familjepsykoterapi
Medicinsk behandling av psykiska störningar

……………………………………..

Vi erbjuder kommunerna:

Råd om enskilda fall, inklusive bedömning och specialläkarundersökningar /
statusbedömningar i samband med pensions- eller rehabiliteringsärenden,
antingen via direktkontakt eller genom att använda telepsykiatri.

KONTAKT

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt meddelande