Remittering

Behandlingscenter DEN LILLA PRINSEN mottar endast hänvisningar från klienternas respektive handläggare. Remiss görs genom skriftlig kontakt till Behandlingscenter DEN LILLA PRINSEN.

Väntetiden är max 1-2 veckor från referensdatumet.

Behandlingen vid DEN LILLA PRINSEN omfattas inte av sjukförsäkringen.

KONTAKT

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt meddelande