Telepsykiatri

 

 

traditional treatment via modern approach

Telepsykiatri innebär att mötet mellan patient/annan professionell och psykiater sker via video-länk (t.ex. Skype eller annan video-plattform). Telepsykiatri har varit känd sedan 1959, framförallt i delar av världen där stora geografiska avstånd har besvärliggjort direktkontakt med patient och psykiater, t ex i Australien, USA och Norge. Telepsykiatrins värld i form av videokonferens till handledningen, diagnostiseringen och behandling är väl beskrivet. Både patienten och terapeuter finner telepsykiatrin användbart och rapporterar stor tillfredsställelse också när man jämför ansikte mot ansiktebehandlingen.

Behandlingscentret Den Lilla Prinsen är mest erfaren i transkulturellt telepsykiatri i hela Europa och har genomfört flera olika projekt i avseende av diagnostik och olika typer av behandlingar av etniska minoriteter via videokonferens.

Särskilt intressant är den första internationella telepsykiatriservice i Europa etablerad mellan Danmark och Sverige. Tvåspråkiga psykiater från Sverige har blivit involverade i diagnostik och behandling av patienter i Danmark och behandlingen föregick via telepsykiatri.

Genom Telepsykiatri tillhandahålls behovet av psykiatrisk specialistkompetens på hemmaplan medan psykiatern befinner sig på annan plats geografiskt sett. Metoden bidrar till en ökad tillgänglighet då psykiatern i större omfattning kan konsulteras vid behov och inte är tillgänglig enbart vissa tidpunkter. Metoden kan fånga upp individer som ej söker hjälp men som har vant sig vid att kommunicera genom tele-/internetkommunikation. Ekonomiska vinster har visat sig oavsett omfattning av användningen.

Telepsykiatri kan användas för patient samt av professionella och arbetsgivare. Kan exempelvis användas i primärvård, kommunala/statliga verksamheter och föreningsverksamhet samt av Företagshälsovården för anställda inom såväl offentlig som privat sektor. Uppkoppling på hemmaplan kan samplaneras mellan olika aktörer.

Kan Telepsykiatri vara något för Er verksamhet? Diskutera gärna metoden på din arbetsplats, både möjligheter och hinder.

 

 

TV2 Bornholm, 2005.

KONTAKT

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt meddelande