Telepsykiatri

 

 

traditional treatment via modern approach

Telepsykiatri er en behandlingsmetode, som er blevet brugt i USA og Australien siden 1959. Telepsykiatri kan defineres som “brug af telekommunikationsteknologi for at etablere forbindelse mellem klienter og behandlere med henblik på psykoedukation, diagnosticering og behandling”.

Behandlingscenter Den Lille Prins i København er det første og det eneste sted i Danmark hvor man bruger telepsykiatrisk metode i bedømmelse og behandling af psykiske lidelser. Udvikling af telepsykiatri i Danmark er hidtil blevet støttet af Indenrigs – og Sundhedsministeriet, Ministeriet for flygtninge og integration, Egmont Fonden og Sygekassernes Helsefonden.

Metoden består i, at klienten og psykiater både kan se og høre hinanden via videokonferens ligesom ved direkte TV- transmitering. Det betyder at klienten kan modtage behandling i sin respektive kommune, mens psykiateren befinder sig i f.eks. København. Behandlingscenter Den Lille Prins er lige nu forbundet med, psykiatrisk afdeling i Rønne, Bornholm. Telepsykiatri service til psyk. afd. på Bronholm har eksisteret siden 2004.

Formålet med metoden i Danmark er:

– at muliggøre for klienter med anden etnisk baggrund end dansk at få psykiatrisk behandling på deres eget modersmål. Således vil den behandlingskrævende få en kvalificeret og hurtigere hjælp, uden behov for tolkebistand.

– at yde psykiatrisk bistand overfor danske borgere der hvor tilgang til professionel hjælp er besværliggjort pga. lange ventetider og/eller manglende ressourcer.

– at udvikle “shared-care” modellen og støtte almenpraksis lægen i behandlingen af psykisk syge.

– at yde psykiatrisk bistand som led i arbejdsevneafklaringen.

 

BHRT, 2015.
For danske subtitler klik CC, nederst til højre.

 

 

TV2 Bornholm, 2005.

DKtv-psykiater.dk

Kontakt

Dit navn

Din e-mail

Din besked