CRO / DAN / SVE / ENG

OM CENTRET

Den Lille Prins er det eneste behandlingssted for flygtninge og indvandrere fra det tidligere Jugoslavien, Øst- Europa, Mellemøsten og Afrika i Danmark, hvor terapeuterne taler klienternes sprog. På den måde undgås der brug af tolke og behandlingsalliancen opnås hurtigere.

Den Lille Prins er stedet hvor danske borgere kan få relevant psykiatrisk behandling enten via direkte kontakt eller via telepsykiatri.

Vi tilbyder klienterne:

Krisehjælp døgnet rundt
Individuelt og familie psykoterapi
Medicinsk behandling af psykiske forstyrrelser

Vi tilbyder kommunerne:

Rådgivning om enkeltsager, herunder vurdering og speciallægeerklæringer / statusbedømmelser i forbindelse med pensions- / revalideringssager enten via direkte kontakt eller ved brug af telepsykiatri.

TELEPSYKIATRI

Telepsykiatri er brugen af videokonferencer i psykoedukation, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser. Det er blevet opfundet og udviklet i USA siden 1959. Desuden har telepsykiatri været velkendt i Canada og Australien siden 1970’erne.

Behandlingscenter Den Lille Prins ligger i København. Det er et sted i Danmark, hvor telepsykiatri er blevet udviklet og brugt siden 2002 i udredning og behandling af psykiske lidelser. Derfor er Den Lille Prins stedet med længst erfaring inden for telepsykiatri i Danmark og i Europa. Ved at bruge et sikker, direkte videolink kan psykiateren og klienten se og høre hinanden ligesom i en direkte tv-udsendelse. Det betyder, at klienten kan behandles i sin kommune, mens psykiateren er i København.

Vi taler klienternes sprog

TERAPEUTERNE

Centret er stiftet og ledet af Davor Mucić, speciallæge i psykiatri som udover dansk, svensk og engelsk taler flere af de ex-jugoslaviske sprog.

Øvrige centret tilknyttede behandlere (læger/psykiatere/psykologer) taler hhv.: arabisk, persisk, russisk, tyrkisk, bulgarsk, rumænsk og polsk.

Således er centret egnet til behandling af flygtninge/indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Øst- Europa og Mellemøsten men også danske borgere med behov for psykiatrisk ekspertise.

Davor Mucić

Jeg er uddannet læge i 1988 i Rijeka (Kroatien), og specialiserede mig i psykiatri i 2002 i Danmark. Siden 2002 har jeg udviklet telepsykiatri (videolink i diagnosticering og behandling af psykisk syge) på Behandlingscenteret Den Lille Prins. Pionerprojekter inden for telepsykiatri, ledsaget af talrige videnskabelige artikler og internationale præsentationer, har formet mig til en ekspert med en bred og dyb forståelse og kompetence inden for digital psykiatri.

Jeg er chefredaktør for Edorium Journal of Psychiatry, medlem af det redaktionelle rådgivende udvalg for Journal of Pakistan Psychiatric Society og hovedforfatter af WPA (World Psychiatric Association) “Global Guidelines for Telepsychiatry”. For mit bidrag blev jeg tildelt pris som æresmedlem af WPA 2020. På Silesia Universitet i Katowice (Polen) forsvarede jeg i Maj 2022 den første doktorgrad i telepsykiatri i EU med titlen “Telepsykiatri i bedømmelse og/eller  behandling af  flygtninge og indvandrere”.

Press +
davormucic.com/press +

VISITATION

Behandlingscentret Den Lille Prins modtager kun henvisninger fra klienternes respektive sagsbehandlere. Henvisningen sker ved skriftlig kontakt til Behandlingscenter Den Lille Prins.

Ventetiden er på max 1-2 uger fra henvisningsdato.

Behandlingen på Den Lille Prins er ikke omfattet af sygesikringen.

Prisliste

Samtaleterapi (varighed 45 min.) og / eller medicinsk behandling,
—Dkr. 1.800,00
Visitationssamtale+rapport,
—Dkr. 4.000,00
Speciallægeerklæringer,
—fra Dkr. 10.000,00
Statusattest,
—Dkr. 3.600,00

KONTAKT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Behandlingscenter Den Lille Prins
Havneholmen 82, 5 th 1561 København V
+45 26 24 32 74

Youtube / Linkedin / davormucic.com