CRO / DAN / SVE / ENG

OM CENTRET

Den Lilla Prinsen är det enda behandlingscentret för flyktingar och invandrare från fd Jugoslavien, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika i Skandinavien, där terapeuterna talar kundens språk. På detta sätt undviks användningen av tolkar och behandlingsalliansen uppnås snabbare.

Den Lilla Prinsen är den plats där skandinaviska medborgare kan få relevant psykiatrisk behandling, antingen genom direktkontakt eller via telepsykiatri.

Vi erbjuder kunder:

Krishjälp dygnet runt
Individuell och familjepsykoterapi
Medicinsk behandling av psykiska störningar

Vi erbjuder kommunerna:

Råd om enskilda fall, inklusive bedömning och specialläkarundersökningar / statusbedömningar i samband med pensions- eller rehabiliteringsärenden, antingen via direktkontakt eller genom att använda telepsykiatri.

TELEPSYKIATRI

Telepsykiatri är användningen av videokonferenser i psykoedukation, diagnostik och behandling av psykiska störningar. Det har uppfunnits och utvecklats i USA sedan 1959. Telepsykiatri har också varit välkänt i Kanada och Australien sedan 1970-talet.

Behandlingscentret Den Lilla Prinsen ligger i Köpenhamn. Det är en plats i Danmark där telepsykiatri har utvecklats och använts sedan 2002 i utredning och behandling av psykiska störningar. Det är därför Den Lilla Prinsen är platsen med längst erfarenhet av telepsykiatri i Danmark och i Europa. Med hjälp av en säker, “live” videolänk kan psykiatern och klienten se och höra varandra precis som i en direktsänd tv-sändning. Det innebär att klienten kan behandlas i sin kommun medan psykiatern är i Köpenhamn.

Vi talar kundens språk

TERAPEUTER

Den Lilla Prinsen är grundat och ledt av Davor Mucić, en specialist inom psykiatri som förutom dansk, svensk, norsk och engelsk talar flera av de fd jugoslaviska språken.
Andra center-anslutna terapeuter (läkare / psykiatriker / psykologer) talar respektive: arabiska, persiska, ryska, turkiska, bulgariska, rumänska och polska.

Centret är således lämpligt för behandling av flyktingar / invandrare från fd Jugoslavien, Östeuropa och Mellanöstern, men även danska medborgare som behöver psykiatrisk expertis.

Davor Mucić

Jag tog examen 1988 från Medicinska fakulteten i Rijeka och specialiserade mig i psykiatri 2002 i Danmark. Sedan 2002 har jag utvecklat telepsykiatrin (videolänk vid diagnos och behandling av psykiskt sjuka) vid Behandlingscetret Den Lilla Prinsen. Banbrytande projekter inom telepsykiatri, åtföljda av ett flertal vetenskapliga artiklar och internationella presentationer, har format mig till en expert med bred och djup förståelse och kompetens inom området digital psykiatrin. 

Jag är chefredaktör för Edorium Journal of Psychiatry, medlem av redaktionsrådet för Journal of Pakistan Psychiatric Society och huvudförfattare till WPA (World Psychiatric Associationy) “Global Guidelines for Telepsychiatry”. För mitt bidrag belönades jag som hedersmedlem i WPA 2020. Vid Silesia Universitet i Katowice (Polen) försvarade jag den första PhD i telepsykiatri i EU med titeln “Telepsykiatri vid bedömning och/eller behandling av flyktingar och invandrare”.

Press +
davormucic.com/press +

REMITTERING

Behandlingscenter DEN LILLA PRINSEN mottar endast hänvisningar från klienternas respektive handläggare. Självremiss är också möjlig. Remiss görs genom skriftlig kontakt till Behandlingscenter DEN LILLA PRINSEN eller via telefon /45 26243274.

Väntetiden är max 1-2 veckor från referensdatumet.

Behandlingen vid Den Lilla Prinsen omfattas inte av sjukförsäkringen.

Prislista

Samtalsterapi (av 45 min.) och / eller medicinsk behandling,
—Dkr. 1.800,00
Bedömningssamtal+rapport,
—Dkr. 4.000,00
Specialist utlåtanden (intyg),
—från Dkr. 10.000,00
Statusattest,
—Dkr. 3.600,00

KONTAKT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Behandlingscenter Den Lille Prins
Havneholmen 82, 5 th 1561 København V
+45 26 24 32 74

Youtube / Linkedin / davormucic.com